Druk Sitodrukowy

Druk sitowy w ogólnym znaczeniu jest techniką graficzną lub drukarską polegającą na tworzeniu odbitki poprzez przetłaczanie farby przez matrycę. Zalicza się do niego: druk szablonowy, przemysłowy sitodruk i serigrafię.